Om stress

Stress er primært en en biologisk/hormonel reaktion, der sætter din krop i stand til at yde en ekstraordinær indsats, i en oplevet presset situation.
Hvis vi er stresset i en længere periode udskiller vi stresshormoner, som vi ophober i kroppen. Denne ophobning vil forblive i kroppen og skabe både fysiske og mentale uregelmæssigheder indtil vi slipper for yderligere stress og begynder at bearbejde den overophobning af stresshormoner som har fundet sted.

Stresshormonerne Adrenalin og Kortisol

Hormonerne Adrenalin og kortisol er de to vigtigste hormoner når vi taler om stress.

Adrenalin er det “hurtige” stresshormon. Det udskilles med det samme din krop tolker, at der er en presset situation i gang. Adrenalin kender alle der har været til en eksamen – Det bevirker en række omstillingsprocesser i vores krop. Nogle af disse er udskillelse af sukkerstoffer til blodet, så vi har energi til den forestående udfordring.

Stress i længere tid forårsager en overhopning af stresshormoner i din krop

For at komme af med den overophobede stress, er vi nødt til at gøre noget aktivt for at få det bedre, ellers vil vi få det værre og værre.

Stress i længere tid forårsager en overhopning af stresshormoner i din krop
For at komme af med den overophobede stress, er vi nødt til at gøre noget aktivt for at få det bedre, ellers vil vi få det værre og værre.
Når vi udskiller stresshormoner, er der tale om hormonerne adrenelin og kortisol. Disse hormoner udskilles til vores krop og såfremt din stress står på i uger, måneder eller sågar år, så vil du oftest ophobe disse hormoner i din krop. Det er denne ophobning af stresshormonerne, som giver dig symptomer og ubehag.

Stress skal tages alvorligt

Stress er en omfattende og alvorlig lidelse eller tilstand, som skal bearbejdes hurtigst muligt, for at undgå følgetilstande og andre lidelser der er forårsaget af din stress

Stress er en alvor tilstand i din krop. Den bevirker, at der sker en hormonel ubalance som belaster og tærer på din krop og dens ressourcer. Efter en svær stressbelastning over længere tid, skades din krop i stort omfang, og derfor skal der andet til end blot samtaler. Der skal bringes balance i din krop og dine stresshormoner. Dette kan du få hjælp til med et stresscoachingforløb hos stress-fri.nu

Der er en vej tilbage til dit liv – uden stress

At håndtere din stress, er en personlig rejse, der kræver dedikation og arbejde med dig selv.

Alle kan komme over en svær stresstilstand. Med moderat og korrekt udført fysisk aktivitet, tilpasning af dine særlige årdager til stress, og bearbejdning af dine personlige værdier. Stress skal bearbejdes og håndteres ud fra en helhedsforståelse af, at stress ikke kun er en mental eller kropslig lidelse men en lidelse, der ramme både krop og sind.

Som dråber i et glas vand

Hver gang vi udskiller stress og dermed stresshormoner er det som endnu en dråbe eller to i et glas vand.

Stresshormoner og deres effekt på kroppen kan sammenlignes med dråber af vand, der fylder et glas. Hver gang vi udskiller stress udskiller vi også stresshormoner, og disse hormoner vil fylde glasset med dråber, indtil der til sidst ikke kan være mere i glasset, med mindre vi lærer at håndtere stress og samtidig lærer at bearbejde den overophobning af stresshormoner der finder sted.

STress-symptomer – som farverne på et lyssignal

Der er 3 typer af stress-symptomer; de grønne, du gule og de røde

Der er forskellige måder at inddele stress-symptomer på. Dog er det ens for stort set alle tilgange, at der er tale om en tre-deling af symptomerne.

Læs mere om de forskellige symptomer her: http://stress-fri.nu/stress-symptomer/

Er du i tvivl om du har stress?

Her kan du tage en stresstest

Start test