Robusthed er manipulation og dybt forfejlet

Overalt, hvor mennesker søger nye veje erhvervsmæssigt, er det nye keyword: Robust og robusthed.
Alle skal være robuste for at kunne sikre sig det nye job og de nye udfordringer. Men mennesket er grundlæggende ikke født som værende robust. Vi er en yderst kompleks størrelse, der består af milliarder af små celler. Cellerne skal have totalt optimale forhold omkring sig for at kunne fungere. Dette optimale miljø, som cellerne konstant og hele tiden søger, kaldes homeostase, hvilket betyder ligevægt. Når celler søger ligevægt, er det primært fordi, at de lever og udfører deres specialiserede funktioner under disse velkendte og optimale forhold. Hvis cellerne kræver og fordrer ligevægt for at kunne arbejde optimalt, så er der ikke ret meget, der taler for, at mennesket i sit udgangspunkt er født og skabt robust. Og vi er ikke robuste. Det er manipulerende, at vi taler om robuste mennesker, og det er dybt forfejlet. Mennesket søger konstant ligevægt og derfor er vi ikke robuste.
Til gengæld er vi skabt til at finde og opretholde ligevægt. Det, der kan være med til at opretholde denne ligevægt er en robusthed rundt omkring mennesket. Og dette er en væsentlig pointe i denne kontekst. Organisationer kan og bør være det robuste element, der skal være omkring mennesket skrøbelighed, i hvert fald på celleniveau.
Derfor skal vi ændre hele måden vi taler om og forholder os til robusthed på. Det er ikke mennesket, der skal være robust. Det er rammerne omkring mennesket, der skal favne, udvise og udstråle robusthed.

Den robuste organisation

Den robuste organisation er det, der skal være med til at opretholde en ligevægt for mennesket. En ligevægt, der er afgørende for, at det enkelte menneske kan være i optimale forhold. Disse rammer er noget organisationen kan skabe, vedligeholde og opdyrke. Organisationen er dermed den ydre robuste ramme, der kan være med til at sikre optimale vilkår.

Hvad er den robuste organisation?

Hvad gør en organisation robust? Hvilke unikke elementer indgår i en robust organisation?
Robuste organisationer er blandt andet kendetegnet ved, at have tydelige ydre og indre rammer for arbejdets virke, klare rammer og retningslinjer for, hvilke opgaver medarbejderne forventes at løse, herunder under, hvilke forudsætninger samt i hvilket omfang opgaverne forventes, at blive løst.
En robust organisation bygger på tre yderst elementære forhold:
1) Samarbejde: gensidigt forpligtende og inkluderende
2) Klarhed: i/over rammer, strukturer, retningslinjer
3) Autonomi: selvstændighed og frihed under ansvar.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *